VK Daisel bouwt

 

Stand van zaken bouwdossier (juli 2017)

Op 14 juli liep de bezwaartermijn van dertig kalenderdagen ten einde waarbinnen iedereen opmerkingen/klachten kon formuleren aangaande de ingediende nieuwbouwplannen.
Wij kunnen u melden dat er geen enkel bezwaar ingediend werd tegen onze ingediende bouwplannen, wat ons als bestuur sterk verheugd!
De bal ligt nu in het kamp van het schepencollege dat begin augustus dient te beslissen over het al dan niet toekennen van een bouwvergunning.
​Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Indiening bouwdossier (mei 2O17)

Wie ooit al eerder te gast was bij VK Daisel kent ongetwijfeld de problemen waar de club momenteel mee kampt: een verouderde accommodatie met slechts twee kleedkamers, een kleine (maar gezellige) kantine en nauwelijks parkeermogelijkheden. Bovendien beschikt de clubs slechts over één officieel terrein. Hoog tijd dus voor verandering, zeker met het oog op de huidige sportieve hoogconjunctuur en de opstart van een damesafdeling binnen de club.
Eerder deze maand werd door het bestuur van VK Dadizele een bouwdossier ingediend voor de aanleg van een parking, een tweede terrein in natuurgras en een multifunctioneel gebouw.
In deze aanvraag werd zo veel als mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die de bewoners van de Oliekotstraat geformuleerd hadden naar aanleiding van een eerste ontwerp.
Tijdens een buurtvergadering werden de nieuwe plannen voorgesteld door architectenbureau Schepens en voorzitter Bart Allossery. Na een leerzaam gesprek met de buren verklaarden deze zich akkoord met het bouwdossier.
De raadsman van de club en de architect werkten de plannen verder uit en medio mei werd het dossier ingediend bij de gemeente Moorslede.
Hieronder vindt u inmiddels een aantal tekeningen van hoe alles er uit zal zien bij goedkeuring van de plannen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.


“Onze ambitie verplicht ons om te investeren in onze verouderde accommodatie” - Voorzitter Bart Allossery - Het Nieuwsblad 22 mei 2015

Tijdens het jaarlijkse jeugdtoernooi van 6 en 13 mei 2017werd voor het eerst gebruik gemaakt van de grond waar de parking dient aangelegd te worden Iedereen kon tot grote tevredenheid vaststellen dat de overlast zo goed als weggenomen was in de Oliekotstraat en men weer vrij de straat kon in- en uitrijden (zie foto’s hieronder).

Aanleg kunstgrasve​ld (zomer 2015)

VK Dadizele voetbalt sedert het begin van de jaren ’80 op het terrein gelegen aan de Oliekotstraat. Omdat er slechts één terrein was met reglementaire afmetingen speelden niet minder dan zes ploegen hun wedstrijden op dit ene terrein. Het gevolg liet zich raden: tot eind september kon het speelveld goed onderhouden worden maar door het veelvuldig en intensief gebruik veranderde dit tijdens de herfst telkens weer in een modderpoel. Na de winter moest dan vaak toevlucht gezocht worden tot het aanbrengen van zand om alles weer een beetje in orde te krijgen. Bovendien moesten de allerkleinsten in de wintermaanden steeds hun toevlucht nemen tot de sportschuur Oltereeke te Dadizele om hun hobby te kunnen blijven beoefenen.

In het voorjaar van 2015 werd beslist om het fel geplaagde eerste terrein te vervangen door een kunstgrasveld. Er werden gesprekken aangeknoopt met diverse aannemers en vrij vlug viel de keuze op firma De Ceuster om het nieuwe speelveld aan te leggen. Op donderdag 21 mei werd, in samenspraak met burgemeester Vergote, een persconferentie belegd om dit belangrijk nieuws voor de club aan de verzamelde pers wereldkundig te maken.

De werken voor de aanleg van dit kunstgrasveld werden aangevat medio juni. Tijdens de werkzaamheden en voorbereidende werken kwamen heel wat supporters en sympathisanten meermaals een kijkje nemen om zo de werken op de voet te volgen. Firma de Ceuster respecteerde de vooropgestelde deadline en op zaterdag 18 juli kon het nieuwe kunstgrasveld plechtig geopend worden door voorzitter Bart Allossery en bestuurslid Ronny Staessen die al veertig jaar klaar staat voor de club. Onder een stralende hemel en in het bijzijn van de burgemeester, bestuursleden en jeugdtrainers werd het eerste deel van de opwaardering van de site in de Oliekotstraat succesvol in gebruik genomen.
Een belangrijke maar levensnoodzakelijke stap om de club verder te kunnen ontwikkelen en iedereen de kans te geven om het ganse jaar door zijn hobby te beoefenen in optimale speelomstandigheden.

In nawelijks zes weken werden de werken afgerond. Een waar huzarenstukje en omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden hieronder een foto van het terrein medio mei 2015 (links) en augustus 2015 (rechts):