Neutrale zone – toegelaten personen – armbanden

Bij aanvang van het nieuwe seizoen 2018-2019 wensen we graag de aandacht van alle officials te vestigen op volgende verplichte bondsregels voor een ordentelijke organisatie bij alle wedstrijden .

  • de ploegafgevaardigde draagt bij thuiswedstrijden een witte armband , bij wedstrijden op verplaatsing een armband met de nationale driekleur.
  • alle trainers dragen een rode armband
  • de verzorger draagt een gele armband
  • de eventuele terreincommissaris draagt een armband met de clubkleuren

Deze personen dienen steeds op het scheidsrechtersblad te zijn ingeschreven.Personen die niet op het scheidsrechtersblad zijn ingeschreven mogen zich niet op het speelveld of in de neutrale zone begeven en dienen altijd de wedstrijd te volgen van achter de omheining.

De thuisafgevaardigde is verantwoordelijk voor de goeie organisatie rond de wedstrijd.Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie en dient zich ten alle tijde correct en sportief te gedragen tegenover tegenstrevers en scheidsrechters.Bijgevolg wordt er ook verwacht dat hij/zij supporters op een eventuele onsportieve houding aanspreekt.Eenzelfde sportieve houding wordt trouwens van alle officials verwacht.

Vanaf U 15 dienen alle spelers en officials tevens hun identiteitskaart voor te leggen ter identificatie.Een ontbrekende identiteitskaart van een speler heeft altijd als rechtstreeks gevolg dat de wedstrijd met forfaitcijfers wordt verloren en voor elke ontbrekende identiteitskaart wordt de club ook beboet.